{ "@context" : "http://schema.org", "@type" : "Article", "name" : "Federaţia Română de Ciclism", "author" : { "@type" : "Person", "name" : "Official web-site" }, "datePublished" : "Inserați aici o dată/oră validă în format ISO 8601. De exemplu: 2015-07-27 sau 2015-07-27T15:30", "image" : "http://frciclism.org/gallery/ea03fc95c6414338caa08a3218239d34_160x170.jpg", "articleSection" : "CALENDAR COMPETIONAL", "articleBody" : "Ciclism", "url" : "http://www.frciclism.org" } " />

Federaţia Română de Ciclism

Official web-site

Proiectul de calendar competiţional pe anul 2014 a fost up-datat. Peste 100 de concursuri organizate de Federaţia Română de Ciclism şi de parteneri. Cluburile afiliate, asociaţiile sportive şi organizatorii privaţi de evenimente, pot trimite solicitarea de înscriere a competiţiei în Calendarul competiţional, oricând în timpul anului, dar cu minimum două săptămâni înainte de start.

 

Calendarul competiţional va fi up-datat la fiecare sfârşit de săptămână.

Mister Brian Cookson, Preşedinte al Uniunii Cicliste Internaţionale, a trimis o scrisoare de felicitare pentru noua conducere a Federatiei Romane de Ciclism, aleasă, în data de 06 decembrie 2013.

Textul integral al comunicării poate fi vizionat aici...

Domnul Nicolae Plugaru - Preşedinte al Federaţiei Române de Ciclism, a fost felicitat pentru alegerea sa, din data de 06 decembrie 2013, de către Monsieur David Lappartient, conducătorul Uniunii Europene de Ciclism.

Textul integral al comunicării poate fi vizionat aici...

COMUNICAT

 

Avem onoarea de a vă informa de câteva aspecte inedite, din cadrul Federaţiei Române de Ciclism.

Aşadar, în data de 21 februarie 2014 a fost comunicată Hotarârea nr. 705 din 22 ianuarie 2014 a Judecătoriei sector 3 Bucureşti (Anexă). Acest document reprezintă rezoluţia instanţei privitoare la atacarea de către fostul preşedinte Novak asupra Hotărârii nr. 6 din 12 noiembrie 2013 de demitere. Completul de judecată respinge cererea de anulare a Hotărârii Consiliului de Administraţie, recunoscând totodată faptul că demiterea domnului Novak a fost statutară, legală şi produce pe deplin efecte în plan juridic. Mai mult decât atât, prin Comunicarea de încheiere a Dosarului nr. 60031/301/2013, pronunţată de asemenea de către Judecătoria secor 3 Bucureşti (Anexă), se anulează cererea domnului Novak de revocare a aceleaşi Hotărâri nr. 6 din 12.11.2013 a Consiliului de Administraţie.

Prin urmare, ţinând cont de cele două acte juridice eliberate de instanţele de judecată, putem afirma cu certitudine faptul că, începând cu data de 12 noiembrie 2013, domnul Carol Eduard Novak nu mai deţine calitatea de preşedinte al Federaţiei Române de Ciclism. Nu vă ascundem faptul că, Hotarârea nr. 705 din 22 ianuarie 2014 poate fi atacată cu recurs în termen de 30 de zile de la comunicare. Însă, conform normelor elementare de drept, recursul nu suspendă executarea unei hotărâri, care este pe deplin valabilă din momentul stipulat.

Pe baza celor două hotărâri ale Judecătoriei sector 3 Bucureşti, Consiliul Director al Federaţiei Române de Ciclism a procedat la intrarea în sediul al federaţiei, situat în str. Vasile Conta, nr. 16, etaj VII, camerele 710-711. Am informat Direcţia Adminisrativ, Direcţia Generală Economică, Direcţia Strategii şi Performanţă Sportivă toate din cardul Ministerului Tineretului şi Sportului.  De asemenea, am anunţat oficial conducerea superioară a forului tutelar, în speţă, secretarul de stat şi cabinelul ministrului.

Cu ocazia intrării în sediul federaţiei, am trăit neplăcuta surpriză de a constata absenţa tuturor documentelor oficiale ale federaţiei, începând cu actele originale de constituire, dosarele de competiţii, şi terminând cu arhiva contabilă din perioada 2001 – 2013. Ori, conform legislaţiei în vigoare, documentele oficiale se păstrează la sediul organizaţiei, neputând fi preluate spre analiză şi control decât în copii. Conducerea federaţiei a iniţiat deja demersuri pentru recuperarea grabnică a documentelor respective.

În altă ordine de idei, data de 24 februarie 2014 a fost termenul de pronunţare în cererea de reexaminare, a Dosarului nr. 40095 deschis la Tribunalul Municipiului Bucureşti, prin care se solicita instanţei investirea domnului Nicolae Plugaru în funcţia de Preşedinte al Federaţiei Române de Ciclism. Din cauza faptului că, în data de 14 ianuarie 2014, armata de avocaţi ai fostului preşedinte Novak a procedat subversiv şi diversionist, depunând acte de renunţare la acest dosar în numele şi pentru Federaţia Română de Ciclism, instanţa de la Tribunalul Municipiului Bucureşti a respins cererea de reexaminare. Acest fapt, nu este în măsură decât să întârzie, oarecum, pronunţarea privind investitura legală şi opozabilă terţilor a domnului Nicolae Plugaru, în funcţia de Preşedinte al Federaţiei Române de Ciclism. Precizăm că respingerea cererii de reexaminare s-a făcut pe procedură, şi nu pe fond. Cum această rezoluţie negativă era lesne de anticipat, având în vedere intervenţia lipsită de calitate a avocaţilor domnului Novak într-un dosar care prin definiţie nu este litigios, în cursul lunii februarie am depus alte două dosare de investitură a domnului Plugaru, a căror pronunţare nu va întârzia să apară în următoarele două săptămâni.

În cele ce urmează, ne repetăm şi afirmăm ceea ce am zis cu fiecare ocazie: hotărârile organelor de conducere ale federaţiei (Adnunare Generală, Consiliu de Administraţie) sunr obligatorii şi executorii pentru membri afiliaţi. Prin urmare, domnul Plugaru este Preşedinte al Federaţiei Române de Ciclism, având doar o problemă de reprezentativitate, în opozabilitate cu terţii. Aceasta, evident, până la investitura pronunţată de Tribunalul Municipiului Bucureşti. În plus, organul de conducere al federaţie, în speţă Consiliul de Administraţie, este funcţional şi a decis şi va decide în continuare, în toate chestiunile aferente activităţii curente, sportive şi financiare.

Nu în ultimul rând, ne permitem să vă reţinem atenţia cu un aspect financiar aferent anului 2013, petrecut, din nefericire, după data de 06 decembrie 2013. Astfel, pe un contract încheiat între Uniunea Europeană de Ciclism şi Federaţia Română de Ciclism, a cărui obiect era achiziţionarea unui microbus pentru deplasarea loturilor naţionale, în valoare de 25.000 euro domnul Novak dispune ca fondurile respective să se vireze direct către societatea Tess Braşov. Această faptă este prevăzută de art. 307 şi 295 din Codul Penal, privitoare la infracţiunile de deturnare de fonduri şi delapidare. Inutil este să vă amintim că, la data semnării contractului (Anexă) precum şi la data viramanetului (Anexă) domnul Novak nu mai deţinea calitatea de preşedinte, prin urmare nu mai putea semna şi dispune în numele şi pentru Federaţia Română de Ciclism. Deci, în această problemă, intrăm iarăşi pe tărâmul Codului Penal, mai exact în conţinutul articolelor privitoare la uzurpare de calitate oficială, fals, uz de fals, abuz în serviciu contra intereselor publice şi personale, înşelăciune, asociere în vederea săvârşirii de infracţiuni. În acest sens, am depus la Parchetul de pe lângă Tribunalul Municipiului Bucureşti Plângerea Penală înregistrată cu nr. 282 din 25 februarie 2014 (Anexă).

Toate aspectele comunicate anterior, au făcut obiectul conferinţei de presă, organizate de Consiliul Director al Federaţiei Române de Ciclism, în data de 25 februarie 2014, ora 13:00, la sediul Ministerului Tineretului şi Sportului.

 Asigurându-vă de faptul că, în pofida tuturor obstacolelor pe care fostul preşedinte Novak continuă să le pună în calea revenirii la normalitate, vom face toate eforturile pentru ca activitatea sportivă să se desfăşoare coerent şi eficient, permiteţi-ne să vă mulţumim.

Campionatele nationale de MTB XCO, 2014

Campionatele Naționale de MTB XCO, 2014 se vor desfășura în perioada 26 - 27 iulie în localitatea Izvorul Muresului, jud. Harghita, sub organizarea Federației Române de Ciclism si a Complexului Sportiv National Izvorul Muresului.

 

Regulamentul de concurs este disponibil aici...


 
COMUNICAT DE PRESĂ 
 
 
Referitor la informațiile eronate din media, privind Federația Română de Ciclism: 
 
 
Sunt surprins de informațiile apărute în presa din data de 30 iunie 2014 privitoare la o așa-zisă descindere și percheziție la sediul Federației Române de Ciclism. Se incearca o dezinformare grosolana a opiniei publice, prin intermediul catorva ziaristi care actioneaza la comanda domnului Carol Eduard Novak. 
 
Lucrurile stau in felul urmator: la sesizarea fostului președinte, domnul Novak, Inspectoratul General al Poliției a invitat conducerea Federației la sediul acesteia din str. Vasile Conta, nr. 16, pentru a se încheia un proces-verbal de constantare a actelor oficiale existente la această dată. 
 
In data de 24 noiembrie 2013, fostul președinte, domnul Novak, însoțit de alte 12 persoane au pătruns în sediul Federației, însușindu-si în mod fraudulos actele originale și parte din arhiva contabilă, existand un proces-verbal efectuat la fata locului in aces sens. Menționez faptul că, la acea data, domnul Novak nu mai deținea calitatea de presedinte al Federației, acesta fiind demis în data de 12 noiembrie 2013. Pe 30 iunie 2014, in mod evident, lucrătorii organelor de poliție sosiți la sediul FRC au luat la cunostinta absența acestor documente, consemnând acest lucru în procesul-verbal încheiat la fața locului. De asemenea, fostul președinte, domnul Novak a încercat cu această ocazie pătrunderea, pentru a doua oară în decurs de șase luni în sediul Federației, sub acoperirea organelor de anchetă.Evident, domnul Novak nu a putut proba calitatea de reprezentant al Federației, fiindu-i interzis accesul în sediul FR Ciclism. 
 
Consider acțiunile domnului Eduard Carol Novak ca fiind unele de intimidare si tergiversare a bunului mers al FRC, ca urmare a inițiativei Consiliului de Administrație al Federației de a organiza in data de 29 iunie 2014, Adunarea Generala Ordinara pe anul 2014. In sedința Adunării Generale Ordinare din 29 iunie 2014 nu s-au adoptat hotarâri, deoarece, același fost președinte, domnul Novak, a deturnat ordinea de zi, cu ajutorul a 9 cluburi din cele 28 afliate cu drepturi depline la FRC si al altor peste 20 de persoane (din care o parte erau reprezentantii unor structuri sportive suspendate) cu scopul vădit de a împiedica desfășurarea statutară a ședinței. 
 
In ceea ce priveste acuzațiile de fraudă, fals intelectual și altele, așteptăm ca organele de anchetă să-și precizeze punctul de vedere si sa solutioneze in cel mai scurt timp posibil plangerile penale facute pe numele acestui individ, respectiv fostul presedinte FRC, Carol Eduard Novak. 
 
Cu stimă, 
Secretar general, 
Lucian Hugeanu Halas